Kategorie

eBiuletyn-Newsletter

Regulamin sprzedaży internetowej Sklepu Tommark, www.shop.trs-sound.com


1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Tommark Adamczyk, Langner, Rogozińska SP. J z siedzibą w Łodzi  przy ul. Solec 3/5, 94-247 Łódź. Numer NIP: 727-23-64-323, prowadzącą sprzedaż sprzętu nagłośnieniowego za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.shop.trs-sound.com

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a firmą Tommark Adamczyk, Langner, Rogozińska SP. J zwaną dalej sprzedającym.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej, posiadająca indywidualne konto w sklepie www.shop.trs-sound.com posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Kupującym) w sklepie internetowym www.shop.trs-sound.com zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Kupujący potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

f) Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub telefonicznie

g) Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

h) Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

i) Sprzedaż za pośrednictwem Internetu regulowana jest ogólnymi warunkami sprzedaży.

2. Dane Kupującego

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu.

b) W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

c) Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wierzytelności danych osobowych.

d) Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji, będą niezupełne (pola oznaczone gwiazdką podczas rejestracji), lub gdy dane podane przez Kupującego są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Kupującego w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującego przesyłki i dokonania rozliczeń).

4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.shop.trs-sound.com jest sprzedaż sprzętu nagłośnieniowego za pośrednictwem Internetu.

b) Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Zdjęcia oferowanych produktów są autorstwa Tommark Adamczyk, Langner, Rogozińska SP.J. Staramy się aby prezentowane zdjęcia miały jak najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych takich jak rodzaj monitora, rodzaj przeglądarki internetowej itd. i Sprzedający nie ponosi za nie odpowiedzialności.

5. Zakupy

a) Dodanie produktu do „koszyka”, wybranie metody płatności, wybranie metody transportu oraz naciśnięcie przycisku potwierdzenie zamówienia oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

g) Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie

e) Zamówienia skierowanego do realizacji nie można anulować

f) Pracownik Tommark Adamczyk, Langner, Rogozińska SP.J informuje o zmianach w statusie zamówienia. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail.

h) W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

i) Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon).

6. Ceny i Płatności

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

c) Ceny produktów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.shop.trs-sound.com są regulowane ogólnymi warunkami sprzedaży.

d) Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienia:

  • Płatność z góry - tradycyjnym przelewem bankowym na konto sklepu lub szybkim przelewem internetowym: PayU.pl

  • Płatność z góry - kartą kredytową (płatności karta kredytowa obsługuje serwis: PayU.pl)

  • Płatność gotówką w siedzibie firmy

 

e) Podczas dokonywania przedpłaty lub zaliczki należy:

Należność za zamówienie internetowe uregulować przelewem na konto


„TOMMARK ADAMCZYK, LANGNER, ROGOZINSKA SP. J.

SOLEC 3/5

94-247 LODZ

POLAND

NIP: 727-23-64-323

BREBANK 31114011080000591558001006

 

f) W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje pozostałą część należności gotówką po dostarczeniu towaru.

7. Dostawa

a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje zgodnie z wybraną formą dostawy przez klienta (za pomocą firmy kurierskiej, poczty polskiej,) oraz zgodnie z obowiązującym cennikiem dostawcy.

b) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. Z wyłączeniem szczególnych sytuacji .

c) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

d) Termin realizacji złożonych zamówień 3 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie sprzedającego.

8. Wady, zwroty

a) Wady i zwroty produktów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.shop.trs-sound.com są regulowane poprzez ogólne warunki sprzedaży.

b) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 24 godzin od daty otrzymania przesyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże sprzedający dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.

d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

9. Prawa autorskie

a) Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.shop.trs-sound.com znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże produktów.

10. Zakończenie

a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

b) W razie wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej e-mail na adres trssound@gmail.com poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.shop.trs-sound.com w zakładce kontakt lub pod numerem telefonu 509 37 88 39 w godzinach od 10:00 do 16:00

 

Ogólne warunki sprzedaży, gwarancji i reklamacji

 

TOMMARK Adamczyk, Langner, Rogozińska Sp. J. z siedzibą w Łodzi ul. Solec 3/5 zwana dalej Sprzedającym, sprzedaje Kupującemu , a Kupujący nabywa towar określony w Zamówieniu na stronie 1, zgodnie z poniższymi Warunkami Sprzedaży:

1. Cena

a) Ceny ustalane są zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu podpisania umowy i zawierają podatek VAT. Kupujący akceptuje cenę sprzedaży. W przypadku zmiany wysokości stawki VAT niezależnej od Sprzedającego Kupujący zgadza się na dokonanie dopłaty.

b) Wysokość zaliczki w stosunku do zamówienia wynosi – 40 %.

2. Warunki płatności

a) Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zaliczki na poczet ceny zgodnie z ustalonym terminem, a pozostałej części ceny najpóźniej w dniu odbioru towaru lub odbioru połączonego z montażem.

b) Za dzień dokonania płatności uważa się dzień otrzymania przez Sprzedającego gotówki lub dzień wpływu na rachunek Sprzedającego sumy przelewu.

c) Płatność gotówką może być dokonana w biurze Sprzedającego lub do rąk przedstawiciela Sprzedającego.

d) Generalną zasadną jest odbiór towaru w siedzibie Sprzedającego, w godzinach pracy firmy TOMMARK.

e) Kupujący ma możliwość zamówienia u Sprzedającego usługi polegającej na zmontowaniu zakupionego towaru. Koszt montażu doliczany jest do ogólnej kwoty zamówienia.

f) Opóźnienie wykonania usługi:

Z winy Kupującego – jeśli Kupujący nie odbierze towaru w wyznaczonym
terminie zostanie obciążony kosztami składowania i ewentualnego transportu.

Z winy Sprzedającego – jeśli opóźnienie jest dłuższe niż jeden miesiąc, bez podania zasadniczych powodów, Kupujący ma prawo do naliczania odsetek ustawowych, po upływie miesiąca od daty, w której miała zostać wykonana usługa.

g) Uzgodniony termin odbioru oraz montażu obowiązuje, jeśli zaliczka została wpłacona terminowo. Każde opóźnienie wpłaty zaliczki przez Kupującego oznacza automatyczne przesunięcie terminu dostawy o taką samą liczbę dni, ile wynosi opóźnienie wpłaty zaliczki.

h) W przypadku, gdy usługa realizowana jest z powodów technicznych, bądź na skutek wcześniejszych ustaleń, w częściach, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zrealizowaną część usługi , odliczając proporcjonalnie wniesioną już zaliczkę.

 

3. Reklamacje

a) Reklamacje wad jawnych, w szczególności – ilość niezgodnej z zamówieniem, uszkodzeń, zarysowań itp. muszą być zgłoszone natychmiast w momencie odbioru towaru i pisemnie potwierdzone przez Sprzedającego lub przedstawiciela.

b) Reklamacje wad ukrytych muszą być składane w formie pisemnej, Sprzedającemu lub jego przedstawicielowi niezwłocznie po ich stwierdzeniu .

c) Wady towaru, które pozostają niewidoczne po jego zamontowaniu, nie mające wpływu na jego wartość użytkową nie podlegają reklamacji i nie są objęte gwarancją.

d) Sprzedający udziela gwarancji na wykonany przez siebie towar w wymiarze 12 miesięcy liczonych od dnia sprzedaży lub montażu – zgodnie z art. 577§ 2 Kodeksu cywilnego

e) Normalne zużycie nie podlega gwarancji. Za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem towaru Sprzedający nie odpowiada.

f) W przypadku gdy Kupujący dokonuje montażu zakupionych towarów we własnym zakresie, Sprzedający nie odpowiada za wady będące następstwem nieprawidłowego montażu.

g) W ramach gwarancji Sprzedający ma prawo do wyboru jednej z następujących form realizacji zobowiązań gwarancyjnych:

  1. naprawa reklamowanego towaru

  2. wymiana wadliwego towaru na wolny od wad

  3. udzielenie bonifikaty obiektywnie odpowiadającej brakom

h) Wszystkie reklamacje muszą być rozpatrywane wyłącznie w siedzibie Sprzedającego

4. Odwołanie zamówienia

a) W przypadku odwołania zamówienia przez Kupującego, Sprzedający w przypadku wprowadzenia zlecenia do produkcji , ma prawo do zatrzymania wpłaconej przez Kupującego zaliczki i dochodzenia dodatkowo od Kupującego odszkodowania uzupełniającego.

5. Rozstrzyganie sporu

a) Spory powinny być w miarę możliwości rozstrzygane polubownie. W przypadku konieczności rozstrzygnięć sądowych, sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy , podlegają one rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Sprzedającego.

6. Zwroty towaru

a) Sprzedający nie przewiduje możliwości przyjęcia z powrotem towaru wyprodukowanego zgodnie z zamówieniem Kupującego.

b) Produkt podlegający reklamacji, po naprawie i usunięciu usterek zostaje odesłany do Kupującego.

c) Sprzedający nie przewiduje możliwości przyjęcia towaru wadliwego, w którym można usunąć usterki

 

7. Inne postanowienia

a) Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia w zamówionych wyrobach zmian służących poprawie jakości towaru lub spowodowanych postępem technicznym.

b) Błędy oczywiste zamówienia (np. rachunkowe) uprawniają Sprzedającego do dokonania korekty wartości zamówienia.

c) Ewentualne załączniki stanowią integralną część niniejszego zamówienia.

Wszelkie zmiany niniejszych warunków wymagają formy pisemnej i muszą być zaakceptowane przez drugą stronę umowy.

d) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego